DOMOV MLÁDEŽE

Domov mládeže (dále jen DM) je umístěn na hlavní budově na Revoluční ulici. Jeho kapacita činí 100 lůžek ve dvou až čtyřlůžkových pokojích. Kromě ubytování studentů nabízíme i krátkodobé ubytování skupinám – např. sportovním týmům, účastníkům kurzů atp. Někteří zletilí žáci využívají ubytování v budově na Bruntálské ulici, tvz. „vilce“. Zde je 19 lůžek ve dvou až čtyřlůžkových pokojích.

Provoz na domově mládeže je zajišťován od neděle 17:00 do pátku 15:00. Zabezpečuje jej hlavní vychovatelka, 3 vychovatelky a 1 vychovatel.

V odpoledních hodinách jsou žákům nabízeny kroužky i jednorázové volnočasové aktivity – např. dramatický kroužek, kroužek vaření, kroužek ručních prací, bowling, sportovní aktivity, Haloween, svátek sv. Valentýna, kvízy…

příjezd na DM
neděle 17:00-22:00
pondělí 06:00-07:40
nic
studijní klid
pondělí, úterý, čtvrtek 17:00-18:00
středa 15:30-16:45
nic
osobní volno
pondělí, úterý, čtvrtek do 17:00
středa – 1. ročník 17:30-20:00
středa – 2. až 4. ročník 17:30-21:00