PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘIJÍMÁME ZÁJEMCE O STUDIUM – VOLNÁ MÍSTA JSOU V OBOU OBORECH – V PŘÍPADĚ ZÁJMU VOLEJTE STUDIJNÍ ODDĚLENÍ – 554 613 075.

výsledky přijímacích zkoušek

  • výsledky budou zveřejněny na webu školy odpoledne 19. 5. 2021, klikněte na tlačítko VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK a zadejte datum narození a iniciály jména uchazeče

  • písemné rozhodnutí o přijetí se neposílá, uchazeč si ho vyzvedne ve škole, jestliže donese zápisový lístek

  •  rozhodnutí o nepřijetí se zasílá poštou

  •  pokud se uchazeč rozhodne pro studium na naší škole, donese zápisový lístek do 1. 6.

  • přijatí uchazeči najdou na webu informace pro přijaté (přihlášky k druhému jazyku, přihlášku na ubytování atd.)

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
INFO PRO PŘIJATÉ

Vzhledem k doporučení Moravskoslezského kraje, zřizovatele školy, se přijímací zkoušky budou konat formou jednotných přijímacích zkoušek Cermatu.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve všech kolech je 60 na obor Cestovní ruch a 30 na obor Ekonomika a podnikání. Celkové hodnocení zahrnuje body z testů z matematiky a českého jazyka v rámci centrálního zadávání (100 bodů) a body za studijní výsledky ze ZŠ (100 bodů) – podrobněji viz níže kritéria pro přijetí v přijímacím řízení do 1. ročníku šk. roku 2021/22.

Lékařské doporučení ke studiu stačí vyplnit na přihlášce, popř. pokud lékař odmítne potvrdit přihlášku, ve formuláři Lékařský posudek – viz níže formuláře ke stažení.

termín podání přihlášky 1. března 2021
termín 3. a 4. května 2021
místo budova Nádražní 10
pozvánky rozeslány poštou
výsledky ZADEJTE SVÁ DATA
přístupné od 19. května 2021
termín odevzdání zápisových lístků do 1. 6.  2021

příprava na přijímačky

CERMAT připravil stránku s doporučeními a pravidly, vzorovými úlohami, aplikacemi na procvičování, videi atp.

PŘIJÍMAČKY BEZ OBAV

Pro žáky 9. ročníků organizujeme zdarma přípravný kurz k přijímací zkoušce z matematiky.

PŘÍPRAVNÝ KURZ MATEMATIKY