PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Děkujeme za Vaši přihlášku ke studiu. V úterý 14. 3. Vám byly na emailové adresy, které jste uvedli v přihlášce, zaslány zprávy s organizačními informacemi. Prosím zkontrolujte a potvrďte přijetí emailů.  Přes tuto adresu bude probíhat veškerá komunikace. Pokud emaily neobdržíte, kontaktujte paní Dorňákovou – 733 164 509 nebo 554 613 075, dornakova@sos-dcr.cz.

V týdnu od 20. 3. Vám budou emailem zaslány oficiální pozvánky k přijímacím zkouškám.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 28. 4. Škola nejprve čeká na výsledky testů, které opravuje Cermat.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
INFORMACE PRO PŘIJATÉ

Vzhledem k doporučení Moravskoslezského kraje, zřizovatele školy, se přijímací zkoušky budou konat formou jednotných přijímacích zkoušek Cermatu.

Celkové hodnocení zahrnuje body z testů z matematiky a českého jazyka v rámci centrálního zadávání (100 bodů) a body za studijní výsledky ze ZŠ (100 bodů).

Lékařské doporučení ke studiu stačí vyplnit na přihlášce, popř. pokud lékař odmítne potvrdit přihlášku, ve formuláři Lékařský posudek – viz níže formuláře ke stažení.

termín podání přihlášky 1. března 2023
termín 13. a 14. dubna 2023
místo budova Nádražní 10
pozvánky rozeslány emailem
výsledky budou uveřejněny na webu školy 28. 4.
termín odevzdání zápisových lístků
do 10 pracovních ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí
CERMAT
KRITÉRIA PŘIJETÍ

formuláře ke stažení

Na přihlášce prosím nechte potvrdit od lékaře, že je žák schopen středoškolského studia v daném oboru. Pokud lékař odmítne vyplnit formulář přihlášky, využijte formulář „lékařský posudek“.

Prosím v přihlášce čitelně vyplňte emailovou adresu zákonného zástupce, slouží pro další komunikaci. Děkujeme

příprava na přijímačky

CERMAT připravil stránku s doporučeními a pravidly, vzorovými úlohami, aplikacemi na procvičování, videi atp.

PŘIJÍMAČKY BEZ OBAV

Pro žáky 9. ročníků organizujeme zdarma přípravný kurz k přijímací zkoušce z matematiky.

PŘÍPRAVNÝ KURZ MATEMATIKY