PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vzhledem k doporučení Moravskoslezského kraje, zřizovatele školy, se přijímací zkoušky budou konat formou jednotných přijímacích zkoušek Cermatu.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve všech kolech je 60 na obor Cestovní ruch a 30 na obor Ekonomika a podnikání. Celkové hodnocení zahrnuje body z testů z matematiky a českého jazyka v rámci centrálního zadávání (100 bodů) a body za studijní výsledky ze ZŠ (100 bodů) – podrobněji viz níže kritéria pro přijetí v přijímacím řízení do 1. ročníku šk. roku 2021/22.

Lékařské doporučení ke studiu stačí vyplnit na přihlášce, popř. pokud lékař odmítne potvrdit přihlášku, ve formuláři Lékařský posudek – viz níže formuláře ke stažení.

termín podání přihlášky 1. března 2021
termín 3. a 4. května 2021
místo budova Nádražní 10
pozvánky budou rozeslány poštou
výsledky
CERMAT

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve všech kolech je 60 na obor Cestovní ruch a 30 na obor Ekonomika a podnikání, počet míst na odvolání 0.

 1. Celkové hodnocení přijímacího řízení se skládá z 2 částí:
  1. body z testů z matematiky a českého jazyka v rámci centrálního zadávání jednotných testů
  2. body za studijní výsledky ze ZŠ
 2. Testy z matematiky a českého jazyka – uskuteční se formou centrálně zadávaných jednotných testů. Každý z předmětů je hodnocen zvlášť a maximální počet z každého je 50 bodů.
 3. Studijní výsledky ze ZŠ – na body je převeden průměrný prospěch (P) z 1. pololetí 9. ročníku (a tomu odpovídajících ročníků gymnázia) a známek ze stěžejních předmětů JČ, CJ a M (z těchto vysvědčení) podle vzorce: [89 – (JČ + CJ + M)*3 – (P)*20]. Pokud P ≤ 1,60, připočte se ke studijním výsledkům ze ZŠ dalších 100 bodů.
 4. Celkový výsledek přijímacího řízení bude dán součtem bodů obou částí.
 5. Pořadí žáků nebo uchazečů je dáno sestupným seřazením jejich celkových výsledků, v případě rovností bodů se rozhoduje podle vyššího počtu bodů za studijní výsledky, na druhém místě podle počtu bodů z matematického testu.
 6. Bude přijato prvních 60 uchazečů na obor Cestovní ruchu a prvních 30 na obor Ekonomika a podnikání.
 7. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru potvrzena lékařem.

příprava na přijímačky

CERMAT připravil stránku s doporučeními a pravidly, vzorovými úlohami, aplikacemi na procvičování, videi atp.

PŘIJÍMAČKY BEZ OBAV

Pro žáky 9. ročníků organizujeme zdarma přípravný kurz k přijímací zkoušce z matematiky.

PŘÍPRAVNÝ KURZ MATEMATIKY