PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací zkoušky se řídí pravidly Cermatu – Jednotná přijímací zkouška (viz odkaz níže).

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
POMOCNÍK – VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠEK
termín podání přihlášky 1. až 20. února 2024
termín 12. a 15. dubna 2024
místo budova Revoluční 92
pozvánky
výsledky
 
CERMAT – PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ
CERMAT – JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

formuláře ke stažení

Pro studium našich oborů není potřebné potvrzení lékaře.

Prosím v přihlášce čitelně vyplňte emailovou adresu zákonného zástupce, slouží pro další komunikaci. Děkujeme.

příprava na přijímačky

CERMAT připravil stránku s doporučeními a pravidly, vzorovými úlohami, aplikacemi na procvičování, videi atp.

PŘIJÍMAČKY BEZ OBAV
TAU – TRÉNUJ A UČ SE

Pro žáky 9. ročníků organizujeme zdarma přípravný kurz k přijímací zkoušce z matematiky.

PŘÍPRAVNÝ KURZ MATEMATIKY