PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Podmínky pro přijetí na naši školu se řídí kritérii přijímacího řízení. Pro školní rok 2021/22 budeme do prvního ročníku přijímat 90 žáků (cca 45 do oboru Management cestovního ruchu a cca 45 do oboru Management v dopravě – dle zájmu uchazečů).

Přijímací zkoušky v tomto roce proběhnou formou školní přijímací zkoušky. Její podobu a kritéria přijímacího řízení zveřejníme na našich stránkách do konce ledna 2021.

Ke studiu našich oborů stačí lékařské potvrzení na přihlášce, že je žák schopen studia.

termín
12. a 13. dubna 2021
místo budova Nádražní 10
pozvánky budou rozeslány poštou
výsledky

příprava na přijímačky

CERMAT připravil stránku s doporučeními a pravidly, vzorovými úlohami, aplikacemi na procvičování, videi atp.

PŘIJÍMAČKY BEZ OBAV

Pro žáky 9. ročníků z Krnova a okolí organizujeme zdarma přípravný kurz k přijímací zkoušce z matematiky.

PŘÍPRAVNÝ KURZ MATEMATIKY