PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení zveřejní CERMAT 15. 5. 2024. Přístupový kód k přihlášení do systému naleznete na své pozvánce k přijímacím zkouškám. Pokud budete přijati, prosím sledujte náš web – UCHAZEČ / INFORMACE PRO PŘIJATÉ.

Přijímací zkoušky se řídí pravidly Cermatu – Jednotná přijímací zkouška (viz odkaz níže).

S dotazy k přijímacím zkouškám se prosím obracejte na zástupce ředitele Ladislava Mokráše (mokras@sos-dcr.cz) nebo zastupující studijní referentku Martinu Konrádovou (konradova@sos-dcr.cz), popř. volejte na telefon 554 613 075 nebo 608 713 223. Děkujeme.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
termín podání přihlášky 1. až 20. února 2024
termín 12. a 15. dubna 2024
místo budova Revoluční 92
pozvánky 23. dubna 2024
výsledky 15. května 2024
 
CERMAT – PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ
CERMAT – JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

formuláře ke stažení

Pro studium našich oborů není potřebné potvrzení lékaře.

Prosím v přihlášce čitelně vyplňte emailovou adresu zákonného zástupce, slouží pro další komunikaci. Děkujeme.

příprava na přijímačky

CERMAT připravil stránku s doporučeními a pravidly, vzorovými úlohami, aplikacemi na procvičování, videi atp.

PŘIJÍMAČKY BEZ OBAV
TAU – TRÉNUJ A UČ SE

Pro žáky 9. ročníků organizujeme zdarma přípravný kurz k přijímací zkoušce z matematiky.

PŘÍPRAVNÝ KURZ MATEMATIKY