MATURITNÍ ZKOUŠKA

Maturitní zkouška u obou oborů se skládá z tzv. společné části (státem garantovaná zkouška) a tzv. profilové části (školou garantovaná zkouška).

Společná část maturitní zkoušky se řídí pokyny CERMATu.

závazné termíny – podzim

podání přihlášky k maturitní zkoušce
registrace na Výsledkovém portálu žáka
odevzdání závěrečné práce  20. 9. 2021
odevzdání seznamu četby
praktická maturitní zkouška 30. 9. 2021
didaktické testy – společná část 1. a 2. 9. 2021
ústní a profilové maturitní zkoušky 9. 9. 2021
CERMAT
DIDAKTICKÉ TEST – TERMÍNY

specifikace profilových zkoušek