MATURITNÍ ZKOUŠKA

Maturitní zkouška u obou oborů se skládá z tzv. společné části (státem garantovaná zkouška) a tzv. profilové části (školou garantovaná zkouška).

Společná část maturitní zkoušky se řídí pokyny CERMATu.

závazné termíny

podání přihlášky k maturitní zkoušce do 1. 12. 2020
registrace na Výsledkovém portálu žáka
odevzdání závěrečné práce 26. 3. 2021
odevzdání seznamu četby 31. 3. 2021
praktická maturitní zkouška 27. 4. 2021
didaktické testy – společná část 24. až 26. 5. 2021
ústní a profilové maturitní zkoušky od 1. 6. 2021
CERMAT
DIDAKTICKÉ TEST – TERMÍNY

specifikace profilových zkoušek