MATURITNÍ ZKOUŠKA

Maturitní zkouška u obou oborů se skládá z tzv. společné části (státem garantovaná zkouška) a tzv. profilové části (školou garantovaná zkouška).

Společná část maturitní zkoušky se řídí pokyny CERMATu.

závazné termíny – jaro 2022

podání přihlášky k maturitní zkoušce do 1. prosince 2021
registrace na Výsledkovém portálu žáka
odevzdání závěrečné práce 25. března 2022
odevzdání seznamu četby 31. března 2022
praktická maturitní zkouška 26. dubna 2022
didaktické testy – společná část 2. až 5. května 2022
ústní a profilové maturitní zkoušky
16. až 27. května 2022

specifikace profilových zkoušek