MATURITNÍ ZKOUŠKA

závazné termíny – jaro 2024

podání přihlášky k maturitní zkoušce do 1. prosince 2023
registrace na Výsledkovém portálu žáka od 2. ledna 2024
odevzdání závěrečné práce 22. března 2024
odevzdání seznamu četby 27. března 2024
písemná práce z cizích jazyků 10. dubna 2024
písemná práce z českého jazyka 11. dubna 2024
praktická maturitní zkouška (Eko+Úč) 23. dubna 2024
didaktické testy – společná část od 2. do 7. května 2024
ústní a profilové maturitní zkoušky od 16. května do 10. června 2024
slavnostní předávání maturitních vysvědčení

specifikace profilových zkoušek