MATURITNÍ ZKOUŠKA

Maturitní zkouška u obou oborů se skládá z tzv. společné části (státem garantovaná zkouška) a tzv. profilové části (školou garantovaná zkouška).

Společná část maturitní zkoušky se řídí pokyny CERMATu.

závazné termíny – jaro 2022

podání přihlášky k maturitní zkoušce do 1. prosince 2021
registrace na Výsledkovém portálu žáka
odevzdání závěrečné práce 25. března 2022
odevzdání seznamu četby 31. března 2022
písemná práce z cizích jazyků 5. dubna 2022
písemná práce z českého jazyka 6. dubna 2022
praktická maturitní zkouška 26. dubna 2022
didaktické testy – společná část 2. až 5. května 2022
ústní a profilové maturitní zkoušky
16. až 27. května 2022

specifikace profilových zkoušek