ŠKOLA ONLINE

Pro komunikaci s rodiči využívá škola systém ŠKOLA ONLINE.

V tomto systému lze sledovat rozvrh, jeho změny, hodnocení žáka, omlouvat jeho absenci, komunikovat s třídním učitelem, popř. s ostatními pedagogy, získat informace o akcích školy, o studijních materiálech, výchovných opatřeních…

Každý zákonný zástupce má svůj vlastní přístup, odlišný od svého dítěte.

ŠKOLA ONLINE

registrace a přihlášení do systému

 1. na emailovou adresu rodiče zašle třídní učitel PIN
 2. www.skolaonline
 3. vpravo nahoře – tlačítko VSTUP
 4. dole pod tlačítkem Přihlášení – odkaz REGISTRACE ŽÁKŮ A RODIČŮ
 5. postup registrace / dole tlačítko PŘEJÍT NA OVĚŘENÍ PINu
 6. vypnit své jméno a příjmení; vložit PIN 0123456789; opsat kontrolní řetězec; ověřit PIN a přejít na volbu přihlašovacích údajů
 7. zvolit si své uživatelské jméno a heslo (obojí je nutné pro každé další přihlášení); ověřit heslo, dopsat email a dokončit registraci
 8. vstoupit do aplikace
 9. lze stáhnout do mobilního telefonu

Do systému lze vstupovat prostřednictví uživatelského jména a hesla (to je možné následně v nastavení měnit); přihlašovat se z jakéhokoli počítače připojeného na internet nebo ze svého mobilního telefonu přes appku Škola OnLine. Na stránkách www.skolaonline.cz je dobře zpracovaná nápověda.

omlouvání absence

Zákonný zástupce je zodpovědný za omlouvání absence svého dítěte. Omlouvání je možné max. do 72 hodin po jejím ukončení, nejlépe však první den absence.  Pokud je absence známá dopředu (např. hospitalizace, návštěva lékaře atp.), zasílá se omluvenka dříve. Jestliže je dítě ubytováno na domově mládeže, je nutné omluvit ho i u vychovatelů (vychovatelna@sos-dcr.cz). Stejně tak je vhodné odhlásit stravu přes systém www.strava.cz.

Omluvenky jsou zasílány třídnímu učiteli přes systém Škola OnLine:

 1. přihlášení
 2. v menu tlačítko komunikace
 3. zprávy
 4. omluvenka
 5. vybrat dny, popř. jen hodiny, kdy bude dítě chybět, nebo chybělo
 6. dopsat důvod – např. nemoc, lékař, rodinné důvody…
 7. odeslat omluvenku