VÝCHOVNÝ PORADCE

náplň práce

  • konzultace se studenty (osobní i studijní problémy, nesnadná adaptace ve školním prostředí…)

  • individuální rozhovory s rodiči

  • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v rámci problematiky žáků se specifickými poruchami učení

  • spolupráce s odbornými poradnami v oblasti psychologie a sociální diagnostiky
  • spolupráce s metodikem prevence nežádoucích jevů

  • poradenství při výběru studijního oboru na vysoké škole

  • zajištění prezentace školy v rámci náborů žáků devátých tříd ZŠ