METODIK PREVENCE

náplň práce

  • organizace a metodické vedení adaptačních kurzů
  • vyhodnocování sociometrických dotazníků
  • vzdělávání žáků v oblasti sociálně nežádoucích jevů

  • pomoc žákům při řešení osobnostních, resp. sociálních problémů
  • koordinace přípravy minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole
  • spoluprace s okresním metodikem prevence
  • podíl na spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence, s poradenskými, krizovými pracovišti a dalšími institucemi, které působí v oblasti prevence nežádoucích jevů

kontakt

školní schránka důvěry email: schranka@sos-dcr.cz
linka bezpečí
– anonymní a bezplatné poradenství pro děti a studenty do 26 let
– studijní problémy, psychická nepohoda, závislosti, sebepoškozování, vztahy…
– rodičovská linka
web: www.linkabezpeci.cz
tel.: 116111
email: pomoc@linkabezpeci.cz
chat: www.chat.linkabezpeci.cz
e-bezpečí
– anonymní a bezplatné poradenství v oblasti kyberšikany
web: www.e-bezpeci.cz
poradna: www.poradna.e-bezpeci.cz
on-line schránka důvěry – NENECH TO BÝT
– šikana, vztahy
web: www.nntb.cz
email: info@nntb.cz
psycholog
Mgr. Vladimíra Ptašniková
web: www.psychologickapraxe-krnov.cz
adresa: Krnov, Nábřežní 16
email: p.vladka@seznam.cz
tel: 604 108 583
pedagogicko-psychologická poradna – Bruntál / Krnov
– okresní metodik prevence – Mgr. Stanislav Toman
– vztahy, šikana, závislosti…
– kontakty pomoci
web: www.pppbruntal.cz
kontakty pomoci