ŠKOLNÍ KNIHOVNA

  • obsahuje 3 000 titulů beletrie, odborné a cizojazyčné literatury

  • velkou část knihovního fondu tvoří současná česká i světová literatura a tituly k maturitní četbě

  • je bezplatně přístupná studentům, vyučujícím i ostatním zaměstnancům školy, kteří se řídí Řádem knihovny

  • poskytuje své služby v dopoledních i odpoledních hodinách

  • je umístěna v samostatné učebně a vybavena stolky ke studiu a četbě

  • nové knihy jsou pořizovány především z finančních prostředků školy