INFORMACE PRO PŘIJATÉ

Na přelomu června a července Vám byl zaslán EMAIL s informacemi k:

  • ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU (termín nástupu, zařazení do třídy, studium druhého cizího jazyka)
  • PLATBÁM (variabilní symbol, souhrn plateb do 15. 8.)
  • ADAPTAČNÍMU KURZU

Prosím zkontrolujte své emailové schránky, pokud jste tyto informace neobdrželi, kontaktujte studijní oddělení – E. Dorňáková – dornakova@sos-dcr.cz.

PLATBY
ADAPTAČNÍ KURZY

Gratulujeme Vám k přijetí ke studiu na naší škole. Pokud jste přijati a vybrali jste si naši školu, postupujte prosím podle dalších kroků. Pokud jste byli přijati, ale nastoupíte na jinou školu, dejte nám o tom prosím vědět emailem: dornakova@sos-dcr.cz, nebo telefonicky: 733 164 509, 554 613 075.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek odevzdejte do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků, tj. do 12. května 2022 na studijní oddělení. Originál doneste osobně nebo zašlete poštou na adresu školy. Pokud chcete rozhodnutí o přijetí v písemné podobě, požádejte o ně na studijním oddělení.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU DRUHÉHO CIZÍHO JAZYKA
Kromě angličtiny u nás budete studovat druhý cizí jazyk. Můžete si vybrat – němčina, ruština, španělština, francouzština. Přihlášku (najdete ji na této stránce v tabulce) prosím vyplňte, podepište a přineste, když budete odevzdávat zápisový lístek, nebo ji zašlete emailem, a to nejpozději do 12. května.

STRAVA A UBYTOVÁNÍ
Pokud máte zájem o ubytování na našem domově mládeže, prosím vyplňte přihlášku, vytiskněte, podepište a zašlete emailem nebo poštou. Stejně tak, pokud se chcete stravovat ve školní jídelně – buď jen obědy, nebo celodenní strava (pro ubytované), vyplňte přihlášku ke stravování, vytiskněte, podepište a zašlete emailem nebo poštou, nejpozději do 12. května. Formuláře přihlášek najdete v tabulce na konci této stránky.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
Prosím vyplňte online formulář (viz přehled formulářů níže), a to nejpozději do 12. května. Uveďte v něm informace o zdravotní pojišťovně žáka, u které je/bude veden k 1. září.

BUDEME V KONTAKTU
S dalšími informacemi k nástupu do školy se ozveme v červenci. Emailem  zašleme pozvánku k zahájení školního roku, zařazení do třídy prvního ročníku, variabilní symbol pro Vaše platby. Obdržíte také informace k adaptačnímu kurzu. Sledujte nás na instagramu, facebooku a aktualizované informace na webu. Zároveň Vám bude zasílán newsletter.

VAŠE DOTAZY A KONTAKTY PRO ZASÍLÁNÍ DOKUMENTŮ
S dotazy se obracejte: Emílie Dorňáková, studijní oddělení; email dornakova@sos-dcr.cz; tel.  733 164 509, 554 613 075.
Adresa školy pro zasílání dokumentů: SOŠ dopravy a cestovního ruchu, Krnov; Revoluční 92, PSČ 794 01

Na tento kontakt prosím nahlaste jakékoli změny týkající se žáka nebo zákonného zástupce – např. změna bydliště, telefonický kontakt, změna studia.

AKTIVITA KDO TERMÍN FORMA FORMULÁŘ KONTAKT
odevzdat zápisový lístek všichni přijatí 12.05.2022 osobně nebo poštou E. Dorňáková
vybrat druhý cizí jazyk všichni přijatí 12.05.2022 osobně nebo poštou nebo emailem PŘIHLÁŠKA E. Dorňáková
nahlásit zdravotní pojišťovnu žáka všichni přijatí 12.05.2022 online formulář FORMULÁŘ E. Dorňáková
přihlásit se k ubytování zájemci
o ubytování
12.05.2022 osobně nebo poštou nebo emailem PŘIHLÁŠKA E. Dorňáková
přihlásit se ke stravování
obědy nebo při ubytování celodenní strava
zájemci
o stravování
12.05.2022 osobně nebo poštou nebo emailem PŘIHLÁŠKA E. Dorňáková