PROJEKTY

reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0014952

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podporu aktivit rozvíjejících ICT, spolupráci s rodiči žáků a studentů a spolupráci s veřejností.

Jsme partnerem v tomto projektu, jehož cílem je vybudování digitální jazykové laboratoře, která umožní efektivní výuku jazyků.