ERASMUS+

 • vzdělávací program Evropské unie

 • podporuje mobility mládeže

 • setkávání skupin mladých lidí z různých zemí EU

 • neformální vzdělávání, rozvoj jazykových dovednosti, kontakt s cizími kulturami

 • výdaje jsou hrazeny z fondů EU

 • doposud jsme navštívili Polsko, Rakousko, Rumunsko, Itálii, Slovensko

ERASMUS NA YOUTUBE

Erasmus+ je program, který si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Mohou se ho zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit kromě zemí EU  i partnerské země. V rámci programu je upřednostněno neformální vzdělávání, které probíhá mimo rámec formálního, školského vzdělávacího systému. Nejedná se však o náhodné aktivity. Neformální vzdělávací proces musí být plánovaný a vést k předem definovanému vzdělávacímu cíli.

Charakteristické prvky:

 • dobrovolnost (mimo povinnou školní docházku);
 • přístupnost každému (bez rozdílů);
 • zaměření na ty, kdo se učí, a s jejich aktivní účastí;
 • vzájemné učení (zahrnutí jak individuálního učení, tak učení se ve skupině a od skupiny);
 • učení pro život (zaměření na osvojování dovedností pro život a přípravu na aktivní občanství; učím se to, co budu v životě potřebovat);
 • celostní přístup (zahrnuje znalosti, dovednosti a postoje a rozvíjí člověka jako celou osobnost včetně jeho emocí a hodnot; respekt k ostatním);
 • učení založené na zkušenosti a činnosti (nejlepším učitelem je život);
 • rozdělení procesu učení do konkrétních/postupných kroků, které jsou stejně důležité jako samotný výsledek učení (individuální tempo);
 • učení vycházející z potřeb účastníků (nejlépe se učím to, co mě zajímá a co je mi blízké).

Jednou z aktivit programu je výměna mládeže. Je to mezinárodní projekt určený všem mladým lidem. Dvě nebo více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit. Díky zážitkům z přípravy, organizace a hodnocení výměny získávají účastníci a organizátoři nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění. Prostřednictvím výměny se tedy mladí lidé osobnostně rozvíjejí. V neposlední řadě má mezinárodní výměna vliv na širší veřejnost ať již bezprostředním kontaktem s cizí kulturou, nebo šířením výsledků projektu.

Naše škola využívá možnosti tohoto projektu a ve spolupráci s partnerskými organizacemi dává možnost našim studentům zúčastnit se takových výměn v různých zemích a pracovat se studenty ze zahraničí. Finanční náklady jsou z podstatné části hrazeny a proto je takový pobyt dostupný pro každého. Program je určen i pro studenty se speciálními potřebami. Doposud jsme se účastnili projektů v Polsku, Rakousku, Itálii, Rumunsku, na Slovensku, ale také v ČR.

Již více než 14 let se naše škola aktivně zapojuje do projektů Erasmus+. Tentokrát jsme vyrazili do Maďarska do města Mezobereny. Spolu s Maďary, Rumuny a Portugalci jsme zde strávili 12 dní, během kterých jsme se naučili spolu nejenom komunikovat a spolupracovat, ale hlavně dle zaměření projektu „THE PHOTO WITHIN A STORY“ také pracovat s fotografií. Pronikli jsme do umění photovoicu, jak fotky editovat, nahrávání videí, včetně stříhání a další specialitky fotografických příběhů. V rámci studijní cesty jsme vyrazili do města Bekecsaba, kde se v tu dobu konal čabajkový gastrofestival s přehlídkou maďarských klobásových specialit. Klobásky se mimo jiné objevovaly v našem jídelníčku velmi často, včetně dalších typických maďarských tradičních pochoutek. A komu byla zima, mohl jít do místních lázní Arpádfurdo. Získali jsme nové zkušenosti, kamarády, znalosti, procvičili angličtinu, vše neformální výukou. Těšíme se na další projekty.

Po absolvování projektu Erasmus+, přišla další výzva a 8. prosince odcestovala skupina našich žáků do malého městečka Băile Tușnad, kde se seznámili s úžasnými lidmi z Itálie, Estonska, Lotyšska, Makedonie, Rumunska, Slovenska, Polska, Bulharska a Maďarska. Jednalo se o týdenní výcvikový kurz zaměřený na práci s mladými lidmi, neformální metody výuky a testování našich hard a soft skills. Vyzkoušeli jsme si vedení týmu, práci s 30 žáky na střední škole a zdokonalovali své schopnosti v mluvení před publikem. Formou různých aktivit a desítek projektů jsme poznali, jak je důležitá důvěra a práce v týmu.

Poslední dny byly věnovány osobnímu rozvoji, našim silným a slabým stránkám, opuštění komfortní zóny a tvorbě vlastního projektu. Tyto projekty jsou výborné k zdokonalení angličtiny, rozvoji našich neformálních dovedností, také nám umožňují cestování a navštěvování nových míst a potkávání úžasných lidí.

V Rumunsku, ve městě Bilbor, se ve dnech 13. a 14. ledna konalo první setkání koordinátorů nového projektu „Intercultural school“, kterého je naše škola strategickým partnerem.

Setkání všech partnerů začalo teambuildingovými aktivitami a poté již následovala práce na nejdůležitějších bodech projektu. Ujasnili jsme si cíle, konkrétní činnosti a také celkový rozpočet. Nedílnou součástí každého takového projektu je stanovení a rozdělení úkolů, pravidelná hlášení o průběhu a celková koordinace.