ERASMUS+

 • vzdělávací program Evropské unie

 • podporuje mobility mládeže

 • setkávání skupin mladých lidí z různých zemí EU

 • neformální vzdělávání, rozvoj jazykových dovednosti, kontakt s cizími kulturami

 • výdaje jsou hrazeny z fondů EU

 • doposud jsme navštívili Polsko, Rakousko, Rumunsko, Itálii, Slovensko, Maďarsko, Estonsko…

ERASMUS NA YOUTUBE

Pokud máš zájem účastnit se evropského projektu Erasmus+ – pobytu s jinými mladými lidmi z Evropy, aktivně se podílet na zadaném tématu a jsi schopen/schopna se anglicky domluvit, neváhej a zjisti více informací. Naše škola zprostředkovává tyto projekty pro všechny studenty a mladé lidi. Podmínkou EU je věk 18 až 30 let.  Většina nákladů je hrazena právě fondem EU. Při úspěšném absolvování každému účastníkovi EU vydává Youthpass Certificate, což je potvrzení nejen o účasti, ale také dokladem pro budoucí studia i zaměstnavatele u nás i v zahraničí, který dokládá, že jsi mladý aktivní člověk, který absolvoval zahraniční stáž v jiné zemi, je schopen pracovat v týmu a komunikuje  a pracuje v anglickém jazyce. Pokud se bojíš jazyka anglického, především komunikace, právě toto je příležitost ji procvičit.

Pokud máš zájem, prohlédni si následující projekty a kontaktuj Ing. Ivanu Matoušovou na matousova@sos-dcr.cz pro podrobnější informace.

Č. NÁZEV PROJEKTU TERMÍN MÍSTO POČET ÚČASTNÍKŮ KONTAKT
1. Online Safety Matters 19.-30.06.2022 Estonsko – Talin upřesňuje se I. Matoušová
2. Let`s ditch the cyberbullying 19.-30.06.2022 Rumunsko – Bagaciu upřesňuje se I. Matoušová
3. Online Safety Matters 19.-30.06.2022 Rumunsko – Curteni 10 + 2 vedoucí I. Matoušová
4. Nonformal Learning by Sports 01.-14.06.2022 Rumunsko – Curteni 12 + 3 vedoucí I. Matoušová
5. Explore Diversity 14.-24.07.2022 Maďarsko – Mezobereny upřesňuje se I. Matoušová
6. Youth Activism 25.07.-04.08.2022 Rumunsko – Curteni 8 + 2 vedoucí I. Matoušová
7. Smart Emotions 09.-20.10.2022 Rumunsko – Izvorae 8 + 2 vedoucí I. Matoušová

Erasmus+ je program, který si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Mohou se ho zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit kromě zemí EU  i partnerské země. V rámci programu je upřednostněno neformální vzdělávání, které probíhá mimo rámec formálního, školského vzdělávacího systému. Nejedná se však o náhodné aktivity. Neformální vzdělávací proces musí být plánovaný a vést k předem definovanému vzdělávacímu cíli.

Charakteristické prvky:

 • dobrovolnost (mimo povinnou školní docházku);
 • přístupnost každému (bez rozdílů);
 • zaměření na ty, kdo se učí, a s jejich aktivní účastí;
 • vzájemné učení (zahrnutí jak individuálního učení, tak učení se ve skupině a od skupiny);
 • učení pro život (zaměření na osvojování dovedností pro život a přípravu na aktivní občanství; učím se to, co budu v životě potřebovat);
 • celostní přístup (zahrnuje znalosti, dovednosti a postoje a rozvíjí člověka jako celou osobnost včetně jeho emocí a hodnot; respekt k ostatním);
 • učení založené na zkušenosti a činnosti (nejlepším učitelem je život);
 • rozdělení procesu učení do konkrétních/postupných kroků, které jsou stejně důležité jako samotný výsledek učení (individuální tempo);
 • učení vycházející z potřeb účastníků (nejlépe se učím to, co mě zajímá a co je mi blízké).

Jednou z aktivit programu je výměna mládeže. Je to mezinárodní projekt určený všem mladým lidem. Dvě nebo více skupin se díky ní mohou potkat a pracovat na tématu, které je zajímá, zároveň tak poznat nové lidi, získat zajímavé zážitky a něco nového se naučit. Díky zážitkům z přípravy, organizace a hodnocení výměny získávají účastníci a organizátoři nové znalosti a dovednosti, poznávají jiné kultury a rozšiřuji si své obzory a možnosti svého budoucího uplatnění. Prostřednictvím výměny se tedy mladí lidé osobnostně rozvíjejí. V neposlední řadě má mezinárodní výměna vliv na širší veřejnost ať již bezprostředním kontaktem s cizí kulturou, nebo šířením výsledků projektu.

Naše škola využívá možnosti tohoto projektu a ve spolupráci s partnerskými organizacemi dává možnost našim studentům zúčastnit se takových výměn v různých zemích a pracovat se studenty ze zahraničí. Finanční náklady jsou z podstatné části hrazeny a proto je takový pobyt dostupný pro každého. Program je určen i pro studenty se speciálními potřebami. Doposud jsme se účastnili projektů v Polsku, Rakousku, Itálii, Rumunsku, na Slovensku, ale také v ČR.

Již více než 14 let se naše škola aktivně zapojuje do projektů Erasmus+. Tentokrát jsme vyrazili do Maďarska do města Mezobereny. Spolu s Maďary, Rumuny a Portugalci jsme zde strávili 12 dní, během kterých jsme se naučili spolu nejenom komunikovat a spolupracovat, ale hlavně dle zaměření projektu „THE PHOTO WITHIN A STORY“ také pracovat s fotografií. Pronikli jsme do umění photovoicu, jak fotky editovat, nahrávání videí, včetně stříhání a další specialitky fotografických příběhů. V rámci studijní cesty jsme vyrazili do města Bekecsaba, kde se v tu dobu konal čabajkový gastrofestival s přehlídkou maďarských klobásových specialit. Klobásky se mimo jiné objevovaly v našem jídelníčku velmi často, včetně dalších typických maďarských tradičních pochoutek. A komu byla zima, mohl jít do místních lázní Arpádfurdo. Získali jsme nové zkušenosti, kamarády, znalosti, procvičili angličtinu, vše neformální výukou. Těšíme se na další projekty.

Již více než 14 let se naše škola aktivně zapojuje do projektů Erasmus+. Tentokrát jsme vyrazili do Maďarska do města Mezobereny. Spolu s Maďary, Rumuny a Portugalci jsme zde strávili 12 dní, během kterých jsme se naučili spolu nejenom komunikovat a spolupracovat, ale hlavně dle zaměření projektu „THE PHOTO WITHIN A STORY“ také pracovat s fotografií. Pronikli jsme do umění photovoicu, jak fotky editovat, nahrávání videí, včetně stříhání a další specialitky fotografických příběhů. V rámci studijní cesty jsme vyrazili do města Bekecsaba, kde se v tu dobu konal čabajkový gastrofestival s přehlídkou maďarských klobásových specialit. Klobásky se mimo jiné objevovaly v našem jídelníčku velmi často, včetně dalších typických maďarských tradičních pochoutek. A komu byla zima, mohl jít do místních lázní Arpádfurdo. Získali jsme nové zkušenosti, kamarády, znalosti, procvičili angličtinu, vše neformální výukou. Těšíme se na další projekty.

Po absolvování projektu Erasmus+, přišla další výzva a 8. prosince odcestovala skupina našich žáků do malého městečka Băile Tușnad, kde se seznámili s úžasnými lidmi z Itálie, Estonska, Lotyšska, Makedonie, Rumunska, Slovenska, Polska, Bulharska a Maďarska. Jednalo se o týdenní výcvikový kurz zaměřený na práci s mladými lidmi, neformální metody výuky a testování našich hard a soft skills. Vyzkoušeli jsme si vedení týmu, práci s 30 žáky na střední škole a zdokonalovali své schopnosti v mluvení před publikem. Formou různých aktivit a desítek projektů jsme poznali, jak je důležitá důvěra a práce v týmu.

Poslední dny byly věnovány osobnímu rozvoji, našim silným a slabým stránkám, opuštění komfortní zóny a tvorbě vlastního projektu. Tyto projekty jsou výborné k zdokonalení angličtiny, rozvoji našich neformálních dovedností, také nám umožňují cestování a navštěvování nových míst a potkávání úžasných lidí.

V Rumunsku, ve městě Bilbor, se ve dnech 13. a 14. ledna konalo první setkání koordinátorů nového projektu „Intercultural school“, kterého je naše škola strategickým partnerem.

Setkání všech partnerů začalo teambuildingovými aktivitami a poté již následovala práce na nejdůležitějších bodech projektu. Ujasnili jsme si cíle, konkrétní činnosti a také celkový rozpočet. Nedílnou součástí každého takového projektu je stanovení a rozdělení úkolů, pravidelná hlášení o průběhu a celková koordinace.