STUDIJNÍ PRAXE – MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

hodnocení našich studentů

Státní zámek Konopiště – Helena Nohejlová
Své studenty vychováváte naprosto skvěle. Na nové studentky se velmi těším. Pokud by děvčata mohla zůstat i déle než 4 týdny, tak bychom to velice rádi  přivítali. Moc a moc Vám děkuji, že jste na nás opět mysleli. Vaše pomoc je k nezaplacení a patří Vám velké díky. Velký dík patří také všem studentům, kteří u nás svou školní praxi absolvovali v minulých letech, tímto bych je také moc ráda Vaším prostřednictvím pozdravila.

CK CERES Brno – Romana Fussová
Všichni studenti plnili své povinnosti do sebemenších detailů a vše bylo v absolutním pořádku. Děkuji za tak kreativní, aktivní a pracovité studenty. I letos jsme velice spokojeni s prací, kterou odvedli a nadšením, které projevili :). 
Praktikanti během odborné souvislé praxe cestovali po ČR, konkrétně do Starých Hamrů, Jedovnice, Nové Živohoště, Železného Brodu a Karlova pod Pradědem. Jejich náplní práce bylo vytváření a následné realizování odpoledního a večerního programu spolu s kolegy pro mateřské a základní školy. Během své praxe reprezentovali jméno cestovní kanceláře, k přidělené práci přistupovali zodpovědně, spolehlivě a svědomitě, plnili veškeré úkoly a dodržovali svou náplň práce, přičemž dělali i nad rámec svých povinností. Vždy se k pedagogům a dětem chovali přátelsky, byli ochotní a snažili se jim vycházet vstříc jak to jen bylo v jejich kompetenci. Jejich práce byla plná entuziasmu. Zpětné vazby pedagogů byly vždy kladné.

Státní hrad Buchlov – Marcela Jošková
I letos Vám píši s nabídkou poskytnutí pracoviště pro účely odborné praxe. Stejně jako v loňském roce, tak i letos byli studenti připravení a my s nimi byli spokojeni.

Státní hrad Veveří – Milan Novotný, návštěvník
V minulých dnech jsem s přítelkyní navštívil hrad Veveří a jeho okruh reprezentační sály. Příjemně jsem byl překvapen přístupem mladé slečny průvodkyně Ester Mojžíškové, jejím výkladem i snahou vynaloženou směrem k zahraničním návštěvníkům s texty.

 

interaktivní mapa míst praxí