Rozsah praxe

1. ročník – 3 týdny + proškolení o bezpečnosti
2. ročník – 3 týdny + proškolení o bezpečnosti
3. ročník – 3 týdny + proškolení o bezpečnosti

Místo praxe

1. ročník – Letiště Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově nebo Letiště Brno-Tuřany
2. a 3. ročník – Letiště v Ostravě-Mošnově nebo Letiště Brno-Tuřany

Pokyny pro praxi na letišti

Ostrava – Mošnov
Brno – Tuřany

Náplň práce

V prvním ročníku si žáci mohou vybrat mezi praxí na informačním nebo bezpečnostním oddělení letiště. Ve druhém a třetím ročníku jsou již zkušenější a mohou se rozhodnout, zda praxi absolvují na letišti v Ostravě-Mošnově nebo v Brně-Tuřanech. Během praxe se studenti seznámí s každodenním provozem, ověří si své komunikační dovednosti při odbavování cestujících, podávání informací o letovém řádu, podílí se na balení kufrů do ochranné fólie, kontrole letenek, palubních lístků, cestovních pasů, bezpečnostní prohlídce cestujících i zavazadel. V rámci těchto činností uplatní také své znalosti cizích jazyků.

Pokud mají žáci zájem, mohou praxi vykonávat i v jiných odborných dopravních provozech, např. dopravních podnicích, Českých drahách, logistických a spedičních firmách i odborech dopravy na městských úřadech. Tato zkušenost studentům umožní poznat práci v reálném prostředí a kvalitně je připraví na budoucí profesi.

Vykonání praxe je podmínkou postupu do dalšího ročníku.

Hodnocení našich studentů

… Klára Žambochová prováděla turisty v českém a anglickém jazyce. Při práci si prohloubila své znalosti historie, jazykové schopnosti, byla seznámena s návštěvnickým provozem se třemi prohlídkovými okruhy a získala mnoho cenných zkušeností. Přistupovala k práci aktivně a zodpovědně, je pracovitá, ochotná, spolehlivá a má příjemné vystupování. Byla turisty chválena za pěkný výklad…
Helena Nohejlová, Státní zámek Konopiště

…Ráda bych poděkovala Kristýně Novákové, Alžbětě Koudelkové a Veronice Břicháčkové, které přijely svědomitě připravené, všechny úkoly se snažily plnit s chutí a vnitřní opravdovostí.
Mgr. Miroslava Janíčková, Státní zámek Vranov nad Dyjí

…Kateřina Klausová se jako animátorka v chorvatském letovisku Gradac podílela na realizaci denního i večerního programu pro děti i dospělé. Je velmi organizačně schopná, komunikativní, s klienty jedná přátelsky a vždy se jim pokouší vyjít vstříc…
Veronika Klapetková, hlavní animátor, CK Vítkovice Tours, s . r. o.

…Studentka Zuzana Zubrová během své praxe byla velmi pečlivá, ochotná a tvůrčí. Pracovala především na aktualizaci a doplňování turistického portálu MSK www.msregion.cz, dále na kontrole závěrečných vyúčtování dotačních programů v cestovním ruchu a dalších administrativních činnostech v oddělení cestovního ruchu na KÚ MSK…
Ing. Petra papoušková, vedoucí oddělení cestovního ruchu
odbor regionálního rozvoje a CR, Krajský úřad – Moravskoslezský kraj Ostrava

…Natálie Trčková byla vzorná při plnění všech svěřených úkolů, ráda bych spolupracovala s takovou kolegyní…
Markéta Mintálová, vedoucí turistického informačního centra Krnov

…Opět se potvrdilo, že výuka u Vás je na vysoké úrovni, že studentky jsou připravené když nastupují na praxi, umí se chovat. Prostě nádhera, je úžasné vědět, že když přijedou praktikantky z Krnova, bude vše v pořádku, opravdu jsem moc spokojený. Děkuji za to celému učitelskému sboru, vedení školy a také všem průvodkyním – Ivě Kubičíkové, Nikole Fischerové, Tereze Švrlanské a také Veronice Pítrové. Pokud to bude jen trochu možné tak, bych si přál, abyste jim poděkovali mým jménem i před ostatními spolužáky. Opravdu si to zaslouží a doufám, že i z jejich strany proběhlo vše podle očekávání a budou na průvodcování na Křivoklátě rády vzpomínat a doufám se i vracet…
Ladislav Adam, vedoucí návštěvnického provozu
správa státního hradu Křivoklátu

…Studentka Michaela Vlachopulosová se projevila jako výborný, aktivní a spolehlivý člověk. Je zdatná ve všech požadovaných úkolech, má zájem o souvislosti, zajímá se o dění v regionu. Byla jedním z nejlepších studentů, kteří kdy prošli praxí v informačním centru Jesenicka. Je radost pro mne i mé kolegy spolupracovat s tak milými, ochotnými a schopnými mladými lidmi jako je vaše studentka Michaela…
Kateřina Pavlů, Jesenická rozvojová o. p. s., Jeseník

…Nela Kubálková při výkonu praxe velmi dobře zvládala administrativní úkoly, kterými byla pověřována. Je velmi zdatná při práci na PC. Na úřadě pracovala se softwarem WORD, EXCEL, KEO a internetem. Svou praxi vykonávala na úseku matriky, evidence obyvatel, správního referenta, účetní obce a bytového hospodářství. Při této činnosti běžně vyřizovala korespondenci pro styk s občanskou veřejností a úřady. Při práci vykázala rozvážnost a samostatnost. Má všechny předpoklady pro práci s občanskou veřejností a kolektivem…
Vlastimil Adámek, Obecní úřad Jindřichov