Naši studenti se opět zapojili do mezinárodní výměny v rámci programu Erasmus+. Tentokráte jsme strávili 10 dní v Albrechticích u Jizerských hor spolu se studenty z Maďarska a Rumunska. Projekt s názvem FIND YOUR INNER ARTIST byl zaměřen na žonglování, což se všem podařilo zvládnout, ale také spoustu dalších týmových aktivit a to vše v jazyce anglickém. Na konci této výměny mládeže všichni obdrželi Youthpass Certificate o absolvování mezinárodní stáže.

Ivana Matoušová