V dubnu se všechny první ročníky spolu s 2.B zúčastnily v SVČ Méďa Krnov vzdělávacího programu Ženy historie. Žáci byli rozděleni do skupin a postupně prošli 6 různých stanovišť, na kterých se dozvěděli formou přednášek spoustu informací o známých i méně známých, ale pro historii významných, ženách, jako byly např. Coco Chanel, Hatšepsut, Wu Zetian, Frida Kahlo, Marie Curie, „La Pola“, a další. Aby to nebylo ale jenom o poslouchání, byli žáci zapojeni do různých úkolů souvisejících s konkrétními ženami historie. A tak si mohli vyzkoušet napsat své jméno pomocí hieroglyfů, „proletět letadlem“ překážkovou dráhu, upéct si (a poté sníst) velikonoční jidáše nebo třeba poskládat z puzzle obrazy slavné malířky a pokusit se vyjádřit hlavní myšlenku díla.

Děkujeme SVČ Méďa za zábavný a poučný program a budeme se těšit na nějakou další akci.

Adriana Kohutová