V únoru proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády ve SVČ v Krnově, kterého se zúčastnilo 12 studentů. Naši školu reprezentovali Tomáš Řoutil, Jan Hilovský a Marek Grulich.

Okresní kolo zeměpisná olympiády bylo rozděleno na tři části.  První část obsahovala práci s atlasem, druhá část byla založena na geografických znalostech a třetí byla praktická část. Po vyhlášení výsledků se na druhém místě umístil Tomáš Řoutil, Marek Grulich skončil na pátém místě a Jan Hilovský na dvevátém.

Tomáš Řoutil se následně zúčastníl krajského kola zeměpisné olympiády, které se uskutečnilo 29. 3. 2023 ve  Středisku volného času, Ostrava – Moravská Ostrava. Tomáš se v kraji umístil na 11. místě.

Všem zúčastněným děkuji za reprezentaci naší školy.

Gabriela Víchová