Třídy 2. A a 2. B navštívily ve středu 13. dubna zámek Hošťálkovy. Zámek je z hlediska historie jednou z nejvýznamnějších staveb v okrese Bruntál. První zmínka o něm pochází již z 15. století.

Na zámku obě třídy přivítala kastelánka Andrea Šírová a seznámila nás s historií majitelů vlastnících zámek. V průběhu vyprávění se dostala až tomu současnému, kterým je nezisková organizace Spolek Renesance, z. s. Poté jsme byli rozděleni do dvou skupin a prošli jsme si zámek od půdních prostor až po přízemí. Prohlédli jsme si zámecké expozice, které věrně ukazují každodenní život v dobách, kdy zde sídlily šlechtické rody Arco a Skrbenští. Zavítali jsme i do zámecké kaple, která jako jeden z mála prostorů na zámku zůstala v původním a nezměněném stavu. V kapli jsou umístěny nově zrekonstruované varhany, na něž jsme si měli možnost i zahrát a poslechnout si jejich krásný zvuk. V závěru prohlídky nás kastelánka pozvala, abychom zámek navštívili i v letních měsících, kdy zde bude nově otevřena kavárna.

Jitka Hanusová