V úterý 29. listopadu jsme se vydali do Opavy na únikovou hru v německém jazyce. Akce se konala ve sklepních, ovšem velmi útulných a pohodlně a moderně zařízených, prostorách Slezské univerzity a nesla se v duchu doby Johanna Wolfganga Goetha. My – němčináři z různých ročníků – jsme byli nejprve losem rozděleni  do družstev a poté jsme museli vyřešit několik obtížných úkolů v časovém limitu 80 minut. Ať už se jednalo o vědomostní, logické nebo jazykové úkoly, vždy jsme si nakonec poradili a všichni jsme se dostali ke kódu, pomocí kterého jsme otevřeli truhlu s pokladem. Ta shodou okolností pocházela z Krnova a byla nejméně sto let stará. Odměnou za naše úsilí byla radost ze splnění úkolů a také menší dárky, především klíčenky, záložky do knih a propisky.

Děkujeme paní Evě Czechové, která soutěž připravila a také nám pomáhala.

Jaroslav Červenka, 4.B