V sobotu 21. listopadu 2019 se konal již 18. ročník Stužkovacího a maturitního plesu SOŠ DCR Krnov, kterého se zúčastnily třídy 4. A s třídní učitelkou Ing. Věrou Tkáčovou; 4. B s Mgr. Romanou Korandovou a 4. C s Mgr. Tomášem Miervou. Studenti byli ostužkováni a ošerpováni třídními učiteli, následoval zpěv studentské hymny Gaudeamus Igitur, slavnostní přípitek a osobitá vystoupení jednotlivých tříd. K tanci hrála BT Nova a od 23. hodiny byla vydávána bohatá tombola. Kdo měl štěstí, si kromě pěkného zážitku odnesl i něco s sebou.

Romana Korandová