V úterý 22. 3. přijela do naší školy PhDr. Jana Nálepová a seznámila studenty s novými i tradičními obory, které lze studovat na Slezské univerzitě v Opavě. Vyzdvihla výhody menší univerzity, která se může svým studentům maximálně věnovat. Výhodou je i dostupnost této školy, i když někteří mladí lidé určitě touží po změně a životě ve větších městech. Hlavním důvodem návštěvy paní Nálepové byla pomoc při přípravě tří studentů prvního ročníku na soutěž v německém jazyce Lese-und Dramawettbewerb. Těšíme se, že dlouholetá spolupráce mezi naší školou a katedrou germanistiky bude  pokračovat dalšími zajímavými projekty.

Marcela Maliszewská