V pátek 2. 6. se v koncertní síni sv. Ducha sešli úspěšní absolventi, pedagogové i rodiče u slavnostního předávání maturitních a závěrečných vysvědčení. Příjemné odpoledne moderovala Ing. E. Páclová, svůj projev pronesli pan ředitel Mgr. Z. Klein, starosta Krnova Ing. T. Hradil, třídní učitelé a studenti.

Vše se neslo ve slavnostním duchu za zvuku varhan, na klavír zahrál teď už bývalý student Daniel Šoltys. Rozdávaly se i odměny studentům, kteří odmaturovali s vyznamenáním, měli během studia skvělé výsledky nebo reprezentovali školu v různých soutěžích.

Kam povedou kroky našich absolventů? Každý z nich nám sdělil své plány, proto nezbývá, než všem blahopřát k úspěšnému ukončení studia na SOŠ DCR a popřát úspěšné vykročení do „velkého světa“.

Marcela Maliszewská, třídní učitelka 4.A