Naše škola se zapojila do projektu „Inovativní školy MSK“ a v jeho rámci se u nás uskutečnilo další setkání pracovní skupiny, která se věnuje tématu rozvoje nadání žáků. Dvacítka učitelů a učitelek z mateřských, základních i středních škol z celého našeho kraje si nejprve užila prohlídka školy, jejímž průvodcem byl ten nejpovolanější – pan ředitel. Pak zcela neplánovaně náš „mentor“ Petr, který setkání vede, „zakotvil“ ve 4.B, aby se maturantů zeptal, jaké talenty a jak rozvíjejí na naší škole. Podle jeho slov to bylo inspirativní povídání. Ve druhé části jsme sdíleli naše pokroky, zkušenosti, nápady v oblasti práce s nadáním žáků a přemýšleli jsme, jak klima školy tuto práci ovlivňuje.

Těšíme se na setkání v květnu a věříme, že i pro další pracovní skupiny projektu – leadři a kariéroví poradci – jsou jejich setkání přínosná.

Gabriela Víchová a Zina Dvořáková