Měsíc červen je příslibem blížících se prázdnin, proto patří k těm oblíbenějším v rámci školního roku. Pomalu se uzavírají známky, tradiční výuka se zpestřuje projektovými dny či jinou hravou formou vzdělávání. Je to doba školních výletů. Rozhodli jsme se, že připravíme pro děti na prvním stupni základních škol zábavné povídání o historii města Krnova zakončené soutěží.

Mile nás překvapil zájem  o tento hodinový program. Netradiční prohlídku Krnova si užili žáci krnovských základních škol, ale i škol přespolních, například z Raduně, právě v rámci jednodenních  výletů. Čtyři studenti prvního ročníku oboru Management cestovního ruchu se ujali role průvodců a seznamovali děti s historickými událostmi našeho města.

Všichni zúčastnění si odnesli domů zážitky. Děti spoustu informací a sladkou odměnu, studenti novou zkušenost s mluveným slovem a jak pracovat s dětmi.

Ellen Páclová