Díky uvolnění protiepidemických opatření jsme v pátek 11. 12. a v sobotu 12. 12. „otevřeli dveře naší školy“ zájemcům o studium. V rámci prohlídky školy se seznámili se specifiky obou oborů, s podmínkami přijímacích zkoušek, ptali se našich učitelů na odbornosti, praxe, zájezdy, výuku jazyků. Prohlídka obsahovala návštěvu pěti odborných tříd a mohli jste nahlédnout i do pokojů na domově mládeže.

Děkujeme všem, kteří dnů otevřených dveří využili a přijeli za námi. Pokud to situace dovolí, připravíme další dny otevřených dveří v lednu.