V úterý 24. října žáci druhých a třetích ročníků navštívili kino Mír, kde zhlédli dokument Nicolas Winton: Síla lidskosti. Prostřednictvím tohoto dokumentu se seznámili s anglickým mladým mužem, který v předvečer druhé světové války zachránil 669 českých židovských dětí.  Nicolas Winton organizoval odjezd a adopci  židovských dětí z Československa do Velké Británie v době, kdy v Evropě sílila protižidovská nálada. Žáky překvapilo, že věk nejmladších dětí byl 6 měsíců, dozvěděli se, jakým způsobem Winton nabízel děti rodinám v Británii a jak byla tato akce financována. Zážitek z kina byl velice silný a emotivní. Poslední vlak, který měl na konci srpna odjet – tím film končil. Děti již čekaly ve vlaku, ale nacisté odjezd vlaku zdržovali tak dlouho, až 1. září 1939 vypukla válka a vlak už nikdy neodjel. Žádné z dětí z tohoto vlaku se konce války nedožilo.

Po zhlédnutí dokumentu následovala beseda s panem Tulisem, dramaturgem tohoto dokumentu, který se osobně s Nicolasem Wintonem znal.  Pomník tohoto muže najdete na prvním nástupišti pražského Wilsonova nádraží, odkud vlaky odjížděly.

Michala Křížová