V pátek 8. dubna se Pavlína Krusberská a Jaroslav Červenka z 3. B zúčastnili krajského kola Prezentiády v Ostravě, soutěže v prezentačních dovednostech, která slavila svůj již třináctý ročník. Naši prezentující si vybrali jedno ze dvou nabízených témat – „Jak bych učil já“. I když nakonec neskončili na prvních místech, velkým úspěchem byla i samotná účast a zkušenost. Hodnotící porota se skládala ze 4 členů, kteří se zaměřovali na správnost obsahu, délku, na grafické zpracování i mluvený projev.

Soutěže se zúčastnilo 15 družstev, pedagogičtí pracovníci a jiní odborníci. Hodnotitelé vždy podali po odprezentování studentům cennou zpětnou vazbu.

Prezentiáda je soutěž pro žáky druhého stupně základní školy a studenty středních škol. Účastní se jí školní týmy, které se skládají ze dvou až tří soutěžících. Do krajského kola se probojuje vždy 15 nejlepších z celého kraje. Prezentiády se v minulosti zúčastnil jako soutěžící i Karel Kovář alias Kovy.

Jitka Hanusová