Ve středu 23. 2. 2022 proběhlo školní kolo Olympiády z anglického jazyka. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 studentů z 1. až 3. ročníku. V porotě měly tu čest být vyučující Radka Zdráhalová, Lucie Kulíková a Alice Marková.

Sami posuďte, s jak náročnými tématy se studenti museli vyrovnat:

  1. Technology is a useful servant but a dangerous master.
  2. Only I can change my life. No one can do it for me.
  3. Pearls don’t lie on the seashore. If you want one, you must dive for it.
  4. Fame and fortune are nothing if you are not happy and healthy.
  5. Addiction is a special kind of hell. It takes the soul of the addict and breaks the hearts of everyone who loves them.

Všichni předvedli mimořádné výkony, témata měli studenti připravená, promyšlená a prokázali schopnost prezentovat svůj názor, hbitě a kompetentně reagovat na dotazy poroty. Pokud si dva studenti vytáhli stejné téma, bylo zábavné a přínosné poslouchat, jak o stejném zadání každý účastník smýšlí jinak, jak různé pohledy na věc každý má. Pestré pojetí dokazuje, že naši studenti mají velmi vysokou úroveň znalostí, rozvinutou slovní zásobu a umí vynikajícím způsobem přemýšlet v souvislostech. Jsme na ně pyšní.

  1. místo obsadil Jaroslav Červenka z 3. B a postupuje do okresního kola
  2. místo získala Natálie Janková z 1.B a je náhradnicí do okresního kola
  3. místo obsadil Pavel Chadam z 1. C

Škoda, že první místo je jen jedno a že do okresního kola nemůžeme poslat více studentů. Všem zúčastněným MOC BLAHOPŘEJEME a děkujeme, že jste se zúčastnili. Věříme, že příští rok se do Olympiády přihlásí i další šikovní studenti.

“To have another language is to possess a second soul.” Charlemagne

Alice Marková