Maturanti jsou zase o krůček blíže k vysněné maturitě. Na konci března odevzdali svou závěrečnou práci a na konci dubna (27. dubna) skládali první část maturitních zkoušek – praktickou zkoušku z ekonomických předmětů a účetnictví. V letošním zadání je nezaskočilo vyplňování dokladů, ani výpočet a zaúčtování mzdy, či graf poptávky a nabídky. Studenti se i v rámci distanční výuky dokázali dobře připravit, svědčí o tom úspěšnost 92,5 %.

Před samotnou zkouškou proběhlo krátké stužkování a třídní učitelé jim popřáli štěstí.

Přejeme všem maturantům hodně úspěchů u didaktických testů a ústních zkoušek.

Erika Tichá