Ve dnech 6. 2. až 8. 2. 2023 navštívili naši maturanti Prahu. Exkurze byla zaměřena na opakování uměleckých slohů k maturitní zkoušce. První den vedly naše kroky na Pražský hrad, kde si žáci zopakovali románský, gotický a renesanční sloh. Odpoledne jsme navštívili perlu secesní architektury Obecní dům.  Druhý den exkurze začal časně ráno v Národním divadle, kde jsme absolvovali zajímavé povídání o historii jeho stavby.  Putování jsme ukončili na střeše divadla, kde nám společnost při ranním slunečném pohledu na Hradčany dělaly sochy zvané trigy.  Navštívili jsme i ateliér předního secesního sochaře Františka Bílka, kde se žáci seznámili s jeho životem a dílem.  Další cesta vedla do  Mullerovy vily, která představuje nejznámější dílo Adolfa Loose, kde se žáci snažili pochopit prostorový koncept raum plánu. Poslední zastávkou celodenního putování za uměním byl Veletržní palác. Národní galerie zde vystavuje umělecká díla 19. až 21. století. Žáci si prohlédli obrazy a sochy slavných umělců jako je František Kupka, Josef Čapek, Pablo Picasso,  Vincent van Gogh a další. Poslední den se nesl již v klidnějším tempu a při cestě do expozice kubismu v domě u Černé matky boží jsme narazili na nekonečnou frontu, která vedla do České národní banky. Ta zrovna vydala speciální tisícikorunu k příležitosti 30 let České republiky. Po prohlídce kubismu jsme se zastavili v původní kubistické kavárně na kubistický věneček.  Celé tři dny nás doprovázela dobrá nálada a mrazivě slunečné počasí.

Míša Křížová