I v letošním školním roce se uskutečnil tradiční maturitní ples. A co vše jsme zažili? Nejen pasování čtvrťáků na maturanty šerpami a stužkami, ale i taneční vystoupení učitelů za doprovodu dvou studentek 2. ročníku – Amálie a Markéty, a vrcholným programem bylo taneční show jednotlivých maturitních tříd. Poté byla volná zábava za doprovodu taneční skupiny Pulsar. A potěšeni byli i ti, kteří vyhráli v tombole. Děkujeme všem sponzorům a organizátorům za spolupráci při konání letošního maturitního plesu.

Jitka Hanusová

A jak to viděli maturanti? „Na konci listopadu proběhl náš vysněný maturitní ples, na který jsme celou dobu našeho studia tak moc čekali. Děkujeme za možnost uskutečnění našeho plesu a za to, že celá atmosféra a program byl nezapomenutelný.  Věříme, že jste si to stejně tak užili. Byli jste úžasné publikum a rozhodně na něj budeme ještě dlouho vzpomínat.“

za maturanty Monika Chylková