Tradičně v předvánočním čase zveme uchazeče o studium a jejich rodiče, aby nás navštívili v rámci dnů otevřených dveří. Páteční odpoledne (8. 12.) i sobotní dopoledne (9. 12.) se „dveře netrhly“. Návštěvníky přivítaly studentky druhého ročníku v roli hostesek, aby jim nabídly kávičku a perníček s naším logem a zavedly je do učebny, kde už čekali učitelé – průvodci školou. Po úvodních informacích o studiu či přijímacích zkouškách je čekalo několik stanovišť – jazyková učebna s prezentací výuky cizích jazyků, „cestovatelský“ kvíz, přemýšlení nad ekonomickými tématy a v neposlední řadě se mohli nechat nadchnout našimi vyučujícími odborných předmětů – cestovního ruchu a letecké dopravy – a jejich povídáním o oboru či studijních praxích. Zájemci nakoukli i do prostor domova mládeže. Měli jsme dojem, že všichni odcházejí spokojení a s řadou prosincových návštěvníků se potkáme znovu.

Už teď se těšíme na lednový den otevřených dveří – 13. ledna – od 9:00 do 12:00.