Dne 20. dubna 2022 jsme se vydali na exkurzi do Osvětimi. Cesta tam trvala 3 hodiny autobusem.  Jako první jsme navštívili tábor Oswietim I., kde nás průvodkyně provedla po blocích, ve kterých byly uvězněny tisíce vězňů. Už při vstupu do tábora jsme cítili, jak na nás dopadá negativní energie. Postupně jsme procházeli většinou bloků, ve kterých byly různé doklady toho, co se v jejich zdech dělo. Znepokojující byla i jen představa, jak tam museli lidé trpět a prožívat bolest. Po prohlídce této části tábora jsme se autobusem přesunuli do další, a to  Oswietim II. – Birkenau. Tato část na nás působila silně emocionálně. Je strašný pocit vědět, že tam, kde jsme se teď procházeli, žili bezmocní lidé, a to za úplně jiných podmínek. Touto exkurzí jsme si uvědomili spoustu věcí, jako třeba to, že můžeme být vděční za to, jak žijeme.

Rády bychom poděkoval panu učiteli Miervovi a paní učitelce Frasier za skvělý doprovod.

Leila a Karen (1.C)