V únoru proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka. Soutěž byla otevřena pro všechny studenty 1. až 3. ročníku. Studenti si vylosovali jedno z témat Importance of Reading; Recycle, Reuse, Reduce; Natural Disasters; Why Is Giving Important?

Na prvním místě se umístil Jan Chaloupka z 1.B, druhé místo obsadila Marie Lysková z 2.C a 3. místo vyhrála Hana Hofferová z 1. A. Jan Chaloupka postoupil do okresního kola, ve kterém dne 2. 3. získal ve své kategorii krásné 2. místo. Vylosoval si téma Political Prisoners. S tématem si poradil výborně, prokázal jak hluboké znalosti, tak i skvělou schopnost mluvit plynule anglicky na velmi vysoké úrovni. Blahopřejeme.

Alice Marková