Školní kolo Olympiády v ruském jazyce mělo celkem hojnou účast, tedy její první část – porozumění textu. Ovšem prezentaci na téma cestování si připravily už jen tři studentky. Všechny tři prezentace byly velmi zajímavé a dobře nachystané. Nejvíce porotu zaujala – zejména díky jazykovému projevu, ale i vizuální stránce prezentace – Patricie Konczynová z 2.B.  Druhé  místo patří Natálii Zelné z 1.C  a třetí Kateřině Grygarové z 2. B.

Miloslava Merenusová a Marcela Maliszewská