Vždy máme radost a jsme hrdí, když se našim studentům daří rozvíjet své profesní dovednosti, a to nejen ve škole a na praxích, ale i o prázdninách. Proto se s Vámi chceme podělit o ocenění Matyáše (dnes už studenta 3.B), které nám poslala paní Zdeňka Klečková, ředitelka SPŠ stavební v Ostravě.

„O víkendu jsme byli s kolegy na výjezdním školení v Hradci nad Moravicí. Součástí naší akce byla také návštěva zámku, kde jsme se setkali s Vaším žákem 3. ročníku Matyášem Kadulou. Byl naším průvodcem na zámku a ráda bych jménem svým i jménem mých kolegů ocenila jeho úžasný výkon v této pozici. Po prvních minutách zjistil, že má před sebou partu 30 trošku rozverných a prostořekých kantorů a byť ho to v první chvíli možná trošku vylekalo, jeho znalosti a ochota vyprávět byly fascinující.

Během prohlídky nás dohnaly další dvě skupiny, Váš žák se nám věnoval skoro 2 hodiny a nevyvedly ho z míry žádné všetečné otázky mých kolegů dějepisářů. Zvládl odpovědět na všechno a jeho historky o lidech žijících na zámku byly úžasné. Nakonec s přehledem zvládl i doporučení ke svému projevu (pomalejší tempo a odstranit často používané vlastně).

Přeji vám, abyste měli hodně takto zapálených žáků pro svůj obor.“