V pondělí 6. prosince 2021 jsme si užili netradiční prohlídku Zámku Bruntál. Kromě obvyklých tras jsme mohli navštívit prostory, kam se běžný návštěvník nedostane, jsou zde totiž uschovány vzácné předměty a sbírky.

V první části jsme navštívili původní část zámku, kde jsme se dozvěděli zajímavé informace o původu řemesel jako je například švadlena, kloboučník, fotograf a taky řezník. Mimo jiné jsme měli možnost prohlédnout si mnoho zajímavých předmětů z tehdejší doby.

Zavítali jsme také do novodobé části zámku, která nás potěšila nejen technologickým posunem, ale i interiérem. Měli jsme možnost vyzkoušet si virtuální realitu a pohlédnout na svět jinýma očima. Na závěr prohlídky jsme nahlédli do konzervátorské dílny, kde nám bylo vysvětleno, jak se o patřičné předměty pečuje.

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat průvodcům, kteří náš den obohatili o zajímavá fakta. Budeme se těšit na další brzké shledání.

Jitka Hanusová a 2.B