Ve čtvrtek 30. listopadu navštívili naši školu studenti germanistiky z univerzit v polské Nyse a německém Bamberku, budoucí učitelé německého jazyka. Věnovali se jim naši žáci, kteří se rádi, či neradi němčinu učí. Ve smíšených skupinkách se diskutovalo o zájmech, škole, cestování i blížících se Vánocích, a to německy, česky, polsky, anglicky a dokonce i španělsky. Také si všichni otestovali svoje znalosti o České republice, Německu a Polsku. Kolem poledne žáci naší školy provedli hosty centrem Krnova a ukázali jim nejvýznamnější památky. Počasí bylo naštěstí příjemné. A pak už následovalo rozloučení, protože německé a polské vysokoškoláky čekal další program v Opavě.

Miloslava Merenusová a Marcela Maliszewská