Studenti druhých ročníků probírají v rámci ekonomických předmětů témata, jako jsou trh práce, nezaměstnanost, ohodnocení. Ke zpestření výuky a získání dalších, nových informací v oboru navštívili v březnu Úřad práce v Krnově, kde se jich ujala Mgr. Tereza Bitomská, vše jim ukázala a vysvětlila. Žáci se nezajímali jen o evidenci uchazečů o práci, ale také o trh práce jako takový. Především pak o to, co po škole mohou dělat, jaké mají možnosti pracovního uplatnění, jaké činnosti a pomoc jim nabízí ÚP, co očekávat od zaměstnavatelů a co na oplátku očekávají zaměstnavatelé od absolventů. Sice ještě mají před sebou minimálně dva roky studia, ale už teď mohou přemýšlet o tom, kam se posunou a jak co nejlépe využijí nabízené možnosti.

Stanislava Herudková