Moje první podnikání neboli jak rozvíjet podnikavost, to bylo téma semináře, kterého se zúčastnili studenti třetího a čtvrtého ročníku.

Lektoři Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava si pro studenty třetího a čtvrtého ročníku připravili seminář, jehož hlavním tématem byl rozvoj podnikavosti. Hned v úvodu nám přiblížili, že pokud má být podnikání úspěšné, musí pevně stát na dvou nohách. Jedna noha představuje osobnost podnikatele, jeho znalosti a zkušenosti. Druhá noha je „byznysová“ a představuje potenciál podnikatelského záměru.

Pro zahájení svého projektu je důležitá motivace, proč to chci dělat, umět pojmenovat svou roli v budoucím podnikání. To vše jsme se učili metodou canvas, kde je v první řadě důležité si pojmenovat svůj vlastní – osobní canvas, proč to dělám. Pak jsme se seznámili s motivačním canvasem – umět si zmapovat motivaci a očekávání na začátku podnikání, především si stanovit své cíle. Z osobních předpokladů a motivace vychází třetí Lean canvas, který je nástrojem, kterému se přezdívá „byznys model na jednu stránku“. Jedná se o jednoduchý popis našeho podnikatelského záměru.

Jitka Hanusová