Měli jsem tu čest zúčastnit se historicky první mediální olympiády v Moravskoslezském kraji. Organizovala ji Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě pod záštitou Heleny Langšádlové, ministryně pro vědu, výzkum a inovace Luďka Niedermayera, poslance Evropského parlamentu.

První kolo proběhlo on line a mělo podobu testu. Na jeho otázky odpovědělo celkem 69 tříčlenných týmů ze středních škol a učilišť Moravskoslezského kraje. Většina otázek byla uzavřených a týkala pojmů souvisejících s medii, kyperprostorem a jeho zneužíváním. V testu byly také otázky otevřené ke konkrétním textům, příspěvkům, hoaxům atp. Celkem 40 otázek musely týmy zodpovědět během 30 minut. Druhé kolo proběhne už prezenčně v Ostravě a postoupilo do něj 5 družstev.

Naši školu reprezentoval tým z 2.C – Samuel, Ondra a Pavel a tým ze 3.C – Nikola, Štěpán a Marek. Do druhého kola sice nepostoupili, takže nebudou bojovat o hlavní cenu – výlet do Štrasburku, ale věřím, že pro ně soutěž byla zajímavá a rádi se za rok zúčastní znovu nebo doporučí se zapojit svým spolužákům.

Zina Dvořáková