Studenti maturitního ročníku museli projít všemi částmi maturitní zkoušky, která se skládala ze slohových prací z mateřského a anglického jazyka, písemné práce z účetnictví a ekonomiky. Na začátku května absolvovali naši maturanti didaktické testy Cermatu z jazyka českého a anglického.

V týdnu od 16. 5. začaly ústní zkoušky tříd 4.A a 4.C, další týden maturovala třída 4.B.

Všem úspěšným maturantům bylo 3. června slavnostně předáno vysvědčení v koncertní síni Sv. Ducha v Krnově za vydatné podpory rodinných příslušníků.

Přejeme jim hodně štěstí do další životní etapy.

Gabriela Víchová