Využili jsme nabídky podívat se do ostravské pobočky firmy Air Dispatch a skupinka maturantů prožila dopoledne ve firmě, která zaměstnává několik našich absolventů oboru Management v dopravě. Nejprve jsme všichni absolvovali přednášku s Account managerem firmy Martinem Kocinou na téma Weight and Balance. Seznámil nás s principy nakládky letadel, zjistili jsme, jaké informace jsou potřeba k tomu, aby bylo možné naplánovat naložení letadla tak, aby mohlo bezpečně vzlétnout i přistát. Také jsme se dozvěděli, co všechno se dnes v letadle převáží, jak se zboží nakládá, jak vypadají kontejnery v letadle, kam se třeba umístí pes, kterého si berou lidé s sebou na dovolenou.

Po přednášce se studenti stali součástí provozu. Zaměstnanci jim přímo na své práci vysvětlovali, co zrovna dělají, jaké letadlo nakládají, co vezou a kam. Věřím tomu, že dopoledne bylo pro maturanty velmi zajímavé, zažili atmosféru moderní firmy, viděli práci mladého kolektivu. Někteří se možná v budoucnu budou o práci v takovéto firmě ucházet. Jsme rádi, že se nám podaří rozvinout naši spolupráci a že o firmě Air Dispatch naši studenti uslyší, nebo se do ní sami podívají.

Erika Tichá