Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Tuto soutěž pořádá každý rok Mensa České republiky, což je sdružení nadprůměrně inteligentních lidí, a jejím  členem se může stát člověk, který v testu inteligence má výsledek IQ 130 a více. Toho dosáhnou dvě procenta světové populace. Logická olympiáda probíhá v 6 kategoriích a má 3 kola. Studenti všech druhů středních škol a všech 4 ročníků soutěží v kategorii C. Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti běžného denního studia SŠ (gymnázium, SŠ, učiliště a konzervatoř).

Samuel Indrák ze třídy 2. C se přihlásil v říjnu do základního kola a probojoval se do krajského kola v Ostravě, které proběhlo v pátek 4. listopadu v zasedacím sále Krajského úřadu. Je to velký úspěch, neboť v základním kole soutěžilo 1 703 středoškoláků z Moravskoslezského kraje a do krajského kola se dostalo pouze 60 nejlepších. Mezi těmito studenty bylo 55 žáků z gymnázia a 4 studenti ze SPŠ. Samuel byl jediný ze SOŠ a také jediný z Krnova a okresu Bruntál.

Olympiáda začala registrací a skládala se ze tří částí. Nejdříve byl na pořadu písemný test, následoval test promítaný a vše ukončily logické herní úkoly. Po dvou hodinách byli vyhlášeni vítězové. Samuel v obrovské konkurenci skončil na 46. místě.

Blahopřejeme vítězům i Samovi ke krásným výsledkům. Děkujeme mu za reprezentaci školy a těšíme se na logickou olympiádu v roce 2023.

Jiří Švéda