Covidová doba přinesla spoustu změn do života společnosti. Firmy zjistily, že zaměstnanci mohou v mnoha případech pracovat z domu a nemusí 8 hodin denně sedět u počítače a na telefonu v kanceláři. Spotřebitelé se naučili ve větší míře uskutečňovat nákupy online v eshopech. Cestovatelé zvyklí navštěvovat exotické země si najednou více všímali svého nejbližšího okolí, přírodních úkazů a zvláštností. Turismus se zastavil, zpozorněl a pochopil, že poznávání se netýká jen historického a kulturního dědictví, které musíme chránit pro další generace. Životní a přírodní prostředí, které nás obklopuje, má také svůj historický vývoj a skrývá veliké bohatství.

Propojení ochrany přírody a krajiny s cestovním ruchem je současný směr šetrného tzv. měkkého turismu. Fenoménem posledního desetiletí je budování geoparků. Dvanáct vybraných lokalit v České republice překvapuje návštěvníky mimořádnou faunou, flórou a zajímavými geologickými stezkami či geomorfologickými útvary, a to jistě není konečné číslo. Udržitelný cestovní ruch se snaží eliminovat škodlivou stopu člověka v přírodě, zachovávat místní identitu, budovat respekt ke krajině a podporovat zájem o hodnoty neživé přírody. Ekoturismus a geoturismus jdou dnes ruku v ruce také s podnikáním na venkově.

Všechny tyto trendy zohledňuje katedra geologického inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB v Ostravě v rámci studijního oboru Geovědní a montánní turismus. Máme radost, že naše škola navázala spolupráci s tímto pracovištěm a stala se fakultní školou. Středoškolští a vysokoškolští studenti v rámci vzdělávání v cestovním ruchu mohou realizovat společné projekty, absolvovat exkurze v přírodních lokalitách, přicházet s novými náměty. Už teď se rýsuje unikátní turistický okruh kolem Krnova o geologických zvláštnostech vybraných míst.

Ellen Páclová