Soutěž z jazyka ruského proběhla letos začátkem února. Zájem studentů o jazykové soutěže celkově klesá, proto jsme rády, že jsme mohly předat diplomy a sladké odměny účastnicím, které si s námi přišly popovídat na téma „Můj studentský život“ a poradily si i s textem, jenž se týkal významného ruského módního návrháře. Pro příští rok se budeme těšit na nové tváře, které se chtějí věnovat ruskému jazyku. První místo v konverzační soutěži obsadila Miroslava Knapová (3.B), druhé Izabela Tesařová (3.B) a třetí Particie Konczynová (1.B).

Školní kolo Olympiády z němčiny se skládalo z poslechové části „Ein Konzert in Berlin“ a rozhovoru na téma „Mein Schulleben“. Aby mělo předávání cen tu patřičnou atmosféru, odložily jsme je až na březnový zájezd do Berlína. U hostelu, kde jsme byli ubytováni, se totiž nachází jeden blok z Berlínské zdi. Tam jsme úspěšným soutěžícím předaly diplomy a dárky, přihlížející studenti je odměnili potleskem. A my do budoucna doufáme, že se do jazykových soutěží přihlásí více adeptů. Na „bednu“ vystoupili Štěpán Kolář a Marek Grulich (3.C).

Marina Onderová, Miloslava Merenusová, Romana Korandová, Marcela Maliszewská