Cestování spojené s neobvyklými zážitky je dnes velmi populární. Poznávání historie, kultury a přírody může mít mnoho podob. O tom nás přesvědčil vedoucí katedry geovědního a montánního turismu  VŠB TU Ostrava prof. Marschalko v rámci své prezentace pro studenty třetího ročníku. Nadšený cestovatel a odborník na geologii předával studentům svoje zkušenosti z praxe. Kámen, ze kterého je postavená katedrála, barva písku na pláži, terasovitá rýžová pole, tvar sopky, zvířata vyskytující se pouze na jednom místě na světě…To všechno má svůj příběh na základě geologického vývoje země. Právě tyto zajímavosti a souvislosti jsou náplní bakalářského a magisterského studia Geovědní a montánní turismus na VŠB TU v Ostravě. Přednáška byla pro studenty velikou inspirací a rozšířila jejich obzory a také možnosti budoucího profesního uplatnění.

Ellen Páclová