V pátek 14. ledna vyslechli studenti maturitního ročníku velice zajímavou přednášku. Do naší školy zavítal prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D. z katedry geologického inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB v Ostravě.  Jeho návštěva nebyla žádná náhoda. Doprovázela ho absolventka naší školy Bc. Klára Mikettová, která se vzdělává v rámci inženýrského studia v oboru Geovědní a montánní turismus.

Jejich prezentace vzbudila velký ohlas mezi studenty a odkryla další možnosti vysokoškolského studia. Cestování a poznávání už dnes není spojeno pouze s návštěvou historických památek a objektů. Současný turista chce vidět věci v souvislostech, zážitkově, autenticky. Čím dál víc míří do přírody, která ho láká nejrůznějšími skvosty fauny a flóry či geologickými útvary nad zemí i pod zemí. Všude na světě jsou oblíbené národní parky, rezervace, jeskyně, geoparky. Samozřejmě bezpečně, citlivě, šetrně a udržitelně pro další generace, které přijdou po nás. Tyto trendy zohledňuje právě geoturismus. Máme radost, že turismus nemusí mít strach o svou budoucnost navzdory covidu a jiným překážkám. Člověk je tvor zvídavý i zvědavý a to je dobře.

Ellen Páclová