Letošní účast v projektu Experti do školy jsme zahájili přednáškou pro první ročníky. Účelem tohoto setkání je seznámit studenty s aktuálním ekonomickým děním, a proto jsme zvolili téma „(Ne) bezpečný svět financí.“ A kdo byl řečníkem? Ing. Ilja Skaunic. Ph.D., MBA, pedagog na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.

Na úvod se studenti dozvěděli, co vše jsou peníze, k čemu slouží, jakou mají funkci a jaké jsou ochranné prvky na bankovkách. Možná byli překvapeni praktikami tzv. falešných bankéřů, když na mnoha příkladech viděli, jaké „fígle“ používají pro vylákání přístupových údajů do našeho bankovnictví nebo k platební kartě.

Co mít na paměti: „Největší nebezpečí pro peníze na účtu jsme my sami, pokud nedodržujeme základní pravidla počítačové bezpečnosti – nebuďme naivní.“

Citát na závěr: „Ve Slezsku nebo na Hané se používalo rčení „uložit si peníze do strožoku“ ve smyslu uložit si je pod slamník, do postele. Ale i slamník shoří.“

Jitka Hanusová