Účelem projektu Experti do škol je seznámit studenty středních škol s aktuálním ekonomickým děním z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků. Cílem je přiblížit středoškolským studentům ekonomii v praxi a motivovat je ke studiu na vysokých školách s ekonomickým zaměřením. Třeťáci se zúčastnili přednášky na téma Obchodní jednání a vyjednávání. Přednášející PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA, ze soukromé Vysoké školy Prigo, z. ú., studentům představil složitosti obchodního vyjednávání od základních pravidel komunikace až po jednotlivé části jednání. Na ukázkách vysvětlil rozdíl mezi jednáním a vyjednáváním. Čtvrťáci pro změnu absolvovali přednášku na téma Společenský protokol v organizaci. Získané informace určitě brzy využijí nejen  při pracovních pohovorech a na různých pracovních schůzkách, ale i v běžném životě.

Erika Tichá