Ve středu 3. dubna vyrazili studenti třetího ročníku oboru Management cestovního ruchu na exkurzi Vysoké školy báňské do Ostravy. Pozvání dostali od prof. Ing. Mariana Marschalka, Ph.D., který je garantem programu Geovědní a montánní turismus. Tento neobvyklý studijní obor se zaměřuje na poznávání přírody v rámci cestování po horách, pouštích, národních parcích apod. Dnešní turista ocení zajímavosti týkající se povrchu země, podzemí, fauny či flóry.  Studenti si prohlédli moderně vybavenou vysokou školu a získali podrobnější informace o možném budoucím studiu. Třeba se jim to bude příští rok hodit, až se budou rozhodovat, kam po maturitě.

Ellen Páclová