V současném čase koronavirové pandemie je opravdu těžké přemluvit studenty k účasti na nějaké soutěži. Většina akcí se koná online a chybí bezprostřední atmosféra při setkávání studentů a pedagogů.

Ostravská univerzita i letos oslovila studenty středních a vysokých škol, kteří se zajímají o cizí jazyky, aby si vyzkoušeli práci překladatelů, a to v rámci XVI. ročníku překladatelské soutěže DEN S PŘEKLADEM. U středních škol si studenti vybírali ze dvou textů, z literárního a neliterárního, tento text pak měli za úkol přeložit do mateřského jazyka. Mnozí studenti zjistili, jak je to složité a jak je nutné opravdu dobře ovládat nejen cizí jazyk, ale i ten mateřský. Museli si lámat hlavy s nejrůznějšími „překladatelskými oříšky“. To, co zní dobře v cizím jazyce, nemusí znít stejně příjemně v češtině. Takže používání synonym, frazémů a obrazných pojmenování tak, aby nedošlo k posunu významu, bylo někdy opravdu obtížné.

Kromě zajímavých zkušeností renomovaných překladatelů, tlumočníků, ale i šéfredaktora časopisu Plav mohli studenti získat cenné rady i ke svým vlastním překladům. V odpoledních workshopech věnovaných už konkrétnímu jazyku dostali zpětnou vazbu ke svým textům, dozvěděli se různé varianty, jak určitou pasáž v textu přeložit.

Soutěže se zúčastnili studenti z celé České republiky, proto nás velmi potěšilo, že v překladu literárního textu z jazyka německého uspěla Nicola Leśniaková, studentka 3.B. Získala „sice jen bramborovou medaili“, ale 4. místo v celostátním zastoupení, přičemž z němčiny bylo zasláno více než 30 překladů, je mimořádný úspěch. Snad bude příkladem pro další studenty, kteří si příští rok budou opět moci zkusit, jak ovládají angličtinu, němčinu, ruštinu, španělštinu, polštinu nebo nově i latinu. Ti nejodvážnější a nejšikovnější pak mohou spolupracovat na opravdových překladatelských projektech, které se jim právě díky této soutěži nabízejí.

Marcela Maliszewská